zondag 19 april 2015

opbouwplan collectieve belegging

Opbouwplan collectieve beleggingOnder een opbouwplan collectieve belegging opbouwplan verstaan we een vorm van een collectieve belegging.

Hierbij dient de belegger al dan niet vaste periodieke bedragen in te leggen voor de aankoop van participaties dan wel aandelen.

Een speciale variant van een dergelijke opbouwplan is het aandelenspaarplan.
Gebruikte begrippen in opbouwplan collectieve belegging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
collectieve belegging
  ... onder een collectieve belegging verstaan we een belegging zoals die wordt verzorgd door speciale beleggingsmaatschappijen en voor beleggingsdepots ten...Lees meer