maandag 27 april 2015

Leadmanager

LeadmanagerDe leadmanager is een bank die door de debiteur voor een grote lening is benaderd en die andere banken tracht te vinden die ook een deel van de lening willen verstrekken, met ander woorden daarin willen participeren.

De leadmanager is de leider van de managing underwriters.

Het is ook de bank die de emissie van nieuwe aandelen leidt en daarbij ook andere banken probeert te betrekken.
Gebruikte begrippen in leadmanager


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer

Begrippen waar leadmanager in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

comanager
  ... met de co manager bij een emissie bedoelen we een bank die als zogenaamde managing underwriter deel uitmaakt van de...Lees meer