zondag 19 april 2015

inkomensprijs

inkomensprijsWe spreken van een inkomensprijs als de prijs die een consument betaalt (mede) afhankelijk is van zijn inkomen.

Een goed voorbeeld van een inkomensprijs is de huur die men voor een woning betaalt. Iemand met een laag inkomen krijgt hier huursubsidie voor terwijl iemand met een hoger inkomen de normale prijs betaalt.
Gebruikte begrippen in inkomensprijs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer