maandag 27 april 2015

Emissieprospectus

EmissieprospectusEen emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk,waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede belangrijke informatie over het betreffende bedrijf.

Doordat er wereldwijd schandalen bekend zijn rond het emissieprospectus hebben ze niet altijd een even goede naam qua betrouwbaarheid wat in veel gevallen natuurlijk niet terecht is.
Gebruikte begrippen in emissieprospectus


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
emittent
  ... de emittent is de onderneming die nieuwe effecten uitgeeft via een emissie ook de bank of groep van banken die een...Lees meer

Begrippen waar emissieprospectus in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

belagers van de belegger
  ... De beurs is een plaats waar kopers en verkopers elkaar vindenzowel de kopers als de verkopers worden...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
introductiebericht
  ... een emissieprospectus is een door de emittent uitgegeven boekwerk waarin onder andere de voorwaarden voor de emissie staan vermeld alsmede...Lees meer
inschrijfdatum emissie
  ... de inschrijf datum bij emissie is de uiterste datum die altijd ligt na het verschijnen van het...Lees meer
prospectus
  ... het prospectus of ook wel emissieprospectus of introductiebericht is een publicatie waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van...Lees meer
private placement
  ... een private placement is een onderhandse plaatsing van aandelen waarbij geen emissieprospectus verplicht is...Lees meer
inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie
  ... de inschrijvingsvoorwaarden bij een emissie zijn een overzicht in een emissieprospectus wat de voorwaarden zijn waarmee de...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
syndicaat
  ... een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen...Lees meer
emissievoorwaarden
  ... met het begrip emissievoorwaarden worden de voorwaarden bedoeld die vermeld staan in het emissieprospectus waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen...Lees meer