dinsdag 7 april 2015

commerciële jaarrekening

commerciële jaarrekeningDe commerciële jaarrekening is een ander woord voor bedrijfseconomische jaarrekening. De commerciële jaarrekening is een combinatie van winst- en verliesrekening en balans die door een bedrijf wordt opgesteld ten behoeve van de leiding van dat bedrijf.
Gebruikte begrippen in commerciële jaarrekening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer