woensdag 22 april 2015

Churning

ChurningOnder Churning verstaan we een illegale praktijk, waarbij een broker of commissionair veel te veel transacties voor zijn klanten uitvoert ten einde de commissies op te strijken zonder dat er een redelijke kans is dat de klant er aan verdient.

Er bestaan wel legale praktijken die tot veel transacties leiden, vooral als je bezig bent met korte-termijn handel, bijvoorbeeld daghandel. Het is daardoor een knap grijs gebied waar weinig rechtspraak of jurisprudentie over is.
Gebruikte begrippen in churning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
daghandel
  ... de daghandel is het werkterrein van de daghandelaar een trader in de vorm van een persoon of instelling die middels...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar churning in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer