vrijdag 10 april 2015

Big bang

Big bang

De zogenaamde big bang, ofwel 27 okt 1986 was de dag dat de beurs in Londen revolutionair veranderde.

Van huis uit was de Londense beurs een soort herenclub, met vele geschreven en ongeschreven regels die zich echter als één massief geheel naar buiten op wist te stellen. Met name in het stellen van niet geringe tarieven was de beurs een eenheid.

De overheid wenste dit te doorbreken en kwam met een sterke deregulering en verregaande libaralisatie die uiteindelijk als de Big Bang de geschiedenis in ging. Ander beurzen volgden in de jaren erna.

De gebruikelijke regels en lijnen die niet overschreden mochten worden bestonden niet meer. Ook verdween de gebruikelijke vloerhandel en werd vervangen door beeldschermhandel.
Gebruikte begrippen in big bang


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer
vloerhandel
  ... in het verleden sprak men van de vloerhandel op de beursvloer de vloerhandel werd ook wel open outcry genoemd omdat men...Lees meer