woensdag 8 april 2015

annuïteit

annuïteitAflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en/of een hypotheek waarbij de som van rente en aflossing constant is.Het werken met een annuiteit heeft als voordeel relatief lage lasten in het begin, maar als nadeel de aanzienlijk hogere lasten aan het eind.

Door het terugdraaien van veel fiscale voordelen voor beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken is de annuïteitenhypotheek weer meer in de belangstelling komen te liggen.

Door het invullen van het aantal maanden, de hoofdsom en het rentepercentage (bijvoorbeeld 5) kunt u uw maandbedrag berekenen.

aantal
maanden
rente
perc.
hoofdsom maandlastGebruikte begrippen in annuïteit


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
aflossingsschema
  ... Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
maandlast
  ... de maandlast is het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost de bruto maandlast is daarbij het bedrag dat u...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentepercentage
  ... het rentepercentage is het percentage van de uitstaande lening dat als rente betaald moet worden...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer