zondag 15 maart 2015

interestmethode

Interestmethode



Het begrip interestmethode komt uit de pensioenwereld en is een manier om een reservering op de balans op te nemen voor in de toekomst uit te keren pensioenen.

De interestmethode laat zich vergelijken met het zogenaamde koopsomsysteem.




Gebruikte begrippen in interestmethode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer