maandag 2 maart 2015

management control

Management controlOnder management control verstaan we het zo optimaal mogelijk gebruiken van alle productiemiddelen die een bedrijf ter beschikking heeft ten einde de bedrijfsdoelstellingen efficiënt en effectief te bereiken.
Gebruikte begrippen in management control


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer