maandag 2 maart 2015

Management Buy Out

Management Buy OutOnder een management buy out verstaan we het uitkopen van de huidige aandeelhouders door het management of het kopen van alle aandelen van een vennootschap van een eventueel moederbedrijf door het zittende management.

Het management heeft dan weer het rijk alleen in de vennootschap zonder invloed en bemoeienis van de aandeelhouders.
Gebruikte begrippen in management buy out


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer