donderdag 19 maart 2015

Liquiditeitsvoorkeur

LiquiditeitsvoorkeurOnder de liquiditeitsvoorkeur verstaan we de neiging van banken en ondernemingen om bij het kiezen van een periode voor het vastzetten van geld te kiezen voor een relatief korte periode.

De reden hiervoor kan zijn, dat er een stijging van de lange rente verwacht wordt zodat we beter nog even kunnen wachten met het afsluiten van een langlopend deposito;
Gebruikte begrippen in liquiditeitsvoorkeur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
lange rente
  ... de lange rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar door...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer