dinsdag 3 maart 2015

liquiditeitsplan

liquiditeitsplanHet liquiditeitsplan is een overzicht waarin de huidige liquiditeiten en een overzicht van de binnenkort noodzakelijke betalingen en hun dekking zijn opgenomen. Ook het wegzetten van overschotten op de korte termijn maakt hier deel van uit.

Het liquiditeitsplan is uiteraard zeer volatiel van aard en moet zeer regelmatig worden bijgesteld.
Gebruikte begrippen in liquiditeitsplan

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
volatiel
  ... het begrip volatiel heeft duidelijk een verwantschap met de term volatility zoals we die kennen in bijvoorbeeld de optiewereld...Lees meer

Begrippen waar liquiditeitsplan in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

operationeel plan
  ... het operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten...Lees meer