dinsdag 3 maart 2015

goederenkrediet

GoederenkredietGoederenkrediet wordt ook wel indirect krediet genoemd.

Het is een vorm van krediet waarbij de kredietnemer geen geld in handen krijgt maar de beschikking verkrijgt over goederen.

De transactie waarbij een dergelijke kredietverlening wordt geregeld, is bijv. de overeenkomst van huurkoop.
Gebruikte begrippen in goederenkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer