donderdag 19 maart 2015

Zig Zag indicator

Zig Zag indicatorDe zogenaamde Zig Zag indicator of kortweg de zigzag is een indicator die vooral de trends uit het verleden goed weergeeft en laat vooral de grootste veranderingen in de koersen zien.

Daar wordt er zodra "zig" of "zag" een bepaald percentage stijging of daling heeft overschreden een koop- of verkoopsignaal afgegeven.

 zig zag indicator

Omdat we nooit weten waar het volgende omslagpunt precies komt kunnen we niet handelen op de Zig Zag indicator zelf.

Als indicator met enige voorspellende werking is de zigzag dus volkomen waardeloos, hoewel er technieken met extra hulplijnen en berekende retracements zijn die pretenderen de eerstkomende top te kunnen voorspellen.

De zigzag geeft slechts een visuele indruk van de het verleden van de koersontwikkeling en mogelijk enig inzicht waar een steunpunt of een weerstandspunt te vinden is.
Gebruikte begrippen in zigzagindicator


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
omslagpunt
  ... onder het omslagpunt verstaan we de koers of de datum waarop een omslag van de trend heeft plaatsgevonden dan wel...Lees meer
steunpunt
  ... een steunpunt is het moment dat de koopdruk minimaal gelijk of iets groter is dan de verkoopdruk waardoor de koersen...Lees meer
verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal bijvoorbeeld de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer
weerstandspunt
  ... een weerstandspunt is het moment dat de vraag minimaal gelijk of iets kleiner is dan het aanbod waardoor de koersen...Lees meer