donderdag 19 maart 2015

sponsor

sponsorOnder een sponsor verstaan we bij de officiële markt een emissiehuis dat de aanvraag tot toelating tot de notering aan de effectenbeurs doet en zorgt voor een actieve begeleiding van de uitgevende instelling.

Op de Euro.NM is een sponsor een emissiehuis dat gedurende een bepaalde periode, meestal drie jaar, een markt onderhoudt in de aandelen van een nieuw genoteerde onderneming.

Een sponsor geeft bied- en laatprijzen af en is bij gebrek aan een tegenpartij verplicht tegen die prijzen te handelen.
Gebruikte begrippen in sponsor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
emissiehuis
  ... een emissiehuis is een bank die een emissie of uitgifte van aandelen of obligaties door een uitgevende instelling begeleidt...Lees meer
euronm
  ... onder euronm verstaan we het pan europese marktsegment voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen die doorgaans actief zijn in de technologiesector...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer