maandag 2 maart 2015

Mantelobligatie

MantelobligatieEen zogenaamde mantelobligatie is een obligatie die verhandeld wordt zonder couponblad. Er zijn tijden geweest dat deze constructie interessant was vanwege fiscale redenen. Immers, de opbrengst van de mantel die staat voor tzt uitbetaling van de hoofdsom was belastingvrije vermogensgroei.

De coupon valt fiscaal onder de normale rente. Door handig gebruik te maken van diverse vrijstellingen waren daar vele interessante constructies mogelijk maar de meeste zijn inmiddels door de fiscus aardig dichtgetimmerd en daarmee onbruikbaar geworden. De populariteit van de mantelobligatie is daardoor drastisch gedaald


Gebruikte begrippen in mantelobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

coupon
  ... een coupon is een rentebewijs bij obligaties de coupon bevat de vervaldatum de dag van uitbetalen en het bedrag aan rente...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
mantel
  ... de mantel is het deel van een obligatie in de klassieke uitvoering een fysiek effect dus dat recht geeft op...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer