maandag 2 maart 2015

Managing underwriter

Managing underwriterDe managing underwriter soms ook gewoon "de underwriter" genoemd.

De managing underwriter is een bedrijfslid van de Vereniging voor de Effectenhandel, in het algemeen ean bank, die alleen of samen met andere managing underwriters een lening overneemt, om deze via andere underwiters uiteindelijk bij de beleggers te plaatsen.

Zie ook bij emissiebank, underwriter, major underwriter en minor underwriter
Gebruikte begrippen in managing underwriter


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
emissiebank
  ... een emissiebank is een bank die de uitgegeven aandelen of obligaties overneemt van de uitgevende instelling en deze vervolgens zelf...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
major underwriter
  ... een major underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 5% van de lening participeert...Lees meer
minor underwriter
  ... een minor underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 25% en maximaal 0 5% van de overgenomen lening...Lees meer
underwriter
  ... een underwriter wordt ook vaak ook managing underwriter genoemd...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar managing underwriter in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

underwriter
  ... een underwriter wordt ook vaak ook managing underwriter genoemd...Lees meer
sellinggroup
  ... een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de...Lees meer
comanager
  ... met de co manager bij een emissie bedoelen we een bank die als zogenaamde managing underwriter deel uitmaakt van de...Lees meer
major underwriter
  ... een major underwriter is een underwriter die voor tenminste 0 5% van de lening participeert...Lees meer