zondag 15 maart 2015

interim dividend

interim dividendOnder interim dividend verstaan we een vorm van dividend die meestal halfjaarlijks (vaak bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers) wordt uitgekeerd.

Het interim dividend dient in principe als een voorschot op het het uiteindelijk vast te stellen slotdividend over een boekjaar.
Gebruikte begrippen in interim dividend


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
halfjaarcijfers
  ... de halfjaarcijfers zijn de benaming voor de balans en de verlies en winstrekening die na het afsluiten van de eerste...Lees meer
slotdividend
  ... het slotdividend is het deel van het totale dividend dat nadat dit na het verstrijken van het boekjaar is vastgesteld...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer

Begrippen waar interim dividend in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ex dividend
  ... ex dividend is de speciale vermelding van de koers van een aandeel de dag na dividenduitkering...Lees meer
dividend winst verhouding
  ... de dividend winstverhouding is verhouding tussen de winst per aandeel en het uitgekeerde dividend per aandeel...Lees meer
slotdividend
  ... het slotdividend is het deel van het totale dividend dat nadat dit na het verstrijken van het boekjaar is vastgesteld...Lees meer