dinsdag 3 maart 2015

CANSLIM

CANSLIMDe canslim techniek is ontwikkeld door William O'Neil als een combinatie van technische en fundamentele analyse.

Het komt neer op het opbouwen van een visie op aandelen gebaseerd op de engelse termen:


  • Current quarterly earnings
  • Annual earnings growth
  • New products, New highs
  • Shares outstanding
  • Leading in industry
  • Institutionals sponsorship
  • Market direction


Met name het laatste punt is van groot belang omdat de algemene richting van de markt vaak veel bepalender is dan de fundamentele waarden van een individueel aandeel.

Het is dan ook de vraag, net als bij veel fundamentele beleggingsbenaderingen, of de marktbeweging niet de doorslaggevende richting aangeeft.

Gebruikte begrippen in canslim


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
analyse
  ... De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer