maandag 9 februari 2015

assurantiebeding

AssurantiebedingEen assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen.

Het wil zeggen dat als het onderpand verloren gaat wordt de verzekering rechtstreeks aan hen uitgekeerd. Als bijvoorbeeld een woonhuis met hypotheek afbrandt dan zal de brandverzekering direct uitkeren aan de hypotheekverstrekker.

De uitkering gebruikt men uitsluitend om de restschuld van de hypotheek af te lossen.

Gebruikte begrippen in assurantiebeding


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
restschuld
  ... de restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een beleggingshypotheek als de som van de beleggingen onvoldoende is...Lees meer

Begrippen waar assurantiebeding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

assurantieverklaring
  ... De assurantieverklaring wordt ook wel hypotheekverklaring resp assurantiebeding genoemd het is een verklaring door verzekeringsmaatschappijen bij een hypotheekvestiging waarin de...Lees meer