zondag 15 februari 2015

Kracht van gewijsde

Kracht van gewijsdeEen vonnis dat in Kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een verzet, hoger beroep, cassatie of revisie meer openstaat.

Slechts de buitengewone rechtsmiddelen zoals request civiel en derdenverzet kunnen ingesteld worden en die alleen dan nog onder bijzondere omstandigheden.
Gebruikte begrippen in kracht van gewijsde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
cassatie
  ... onder het juridische begrip cassatie verstaan we een onderzoek dat door de hoge raad wordt ingesteld...Lees meer
revisie
  ... het begrip revisie heeft meerdere betekenissen 1 periodiek kritisch controleren en herbeoordelen van een bestaand kredietarrangement...Lees meer
verzet
  ... onder de term verzet verstaan we 1 een voorziening in rechte in bepaalde omstandigheden tegen een rechterlijke uitspraak of beschikking die...Lees meer

Begrippen waar kracht van gewijsde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

homologatie van een akkoord
  ... onder de homologatie van een akkoord verstaan we de bekrachtiging door de rechtbank van een akkoord dat...Lees meer
akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer
akkoord bij surséance van betaling
  ... Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een...Lees meer
requestciviel
  ... een request civiel is een verzoek dat in speciale gevallen bijv bedrog door de wederpartij tijdens de procedure of een...Lees meer