vrijdag 6 februari 2015

Algemeen voorrecht

Algemeen voorrechtEen zogenaamd Algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om bij executie van alle roerende goederen van de debiteur zich als eerste op de opbrengst te verhalen.

Een bekend voorbeeld van een algemeen voorrecht is het zogenaamde bodemrecht van de belastingdienst.

Gebruikte begrippen in algemeen voorrecht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bodemrecht
  ... recht van de fiscus verhuurder of verpachter om beslag te leggen op roerende goederen die zich als inventaris op de...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer