woensdag 25 februari 2015

kwartaalbericht

KwartaalberichtEen kwartaalbericht is een soort verkort jaarverslag , maar dan niet over het afgelopen jaar maar over het afgelopen kwartaal.

Een kwartaalbericht Is met name voor bedrijven met een notering op een Amerikaanse beurs verplicht.
Gebruikte begrippen in kwartaalbericht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer