maandag 2 februari 2015

Gedaan en bieden

Gedaan en bieden

De term gedaan en bieden wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman (of zijn opvolger) heeft opgesteld niet alle kooporders kunnen worden uitgevoerd. De vraag was kennelijk groter dan het aanbod op dat moment.

Gedaan en bieden is een begrip dat achter een gedane koers (dwz dat er op deze koers handel was) geplaatst kan worden.

Als er verkooporders voorliggen tegen een koers hoger of gelijk aan de evenwichtsprijs dan dient de hoekman deze uit te voeren.

Kooporders die boven de limiet liggen moeten eveneens worden uitgevoerd.
Gebruikte begrippen in gedaan en bieden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bieden
  ... van bieden is er sprake als u een prijs opgeeft aan uw bank of commissionair waarvoor u een aandeel...Lees meer
evenwichtsprijs
  ... de zogenaamde evenwichtsprijs is de prijs waarbij in de economie de gevraagde hoeveelheid van een goed gelijk is aan de...Lees meer
gedane koers
  ... een gedane koers is een koers waarop daadwerkelijk gehandeld is...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer