zondag 22 februari 2015

operationeel plan

Operationeel planHet operationeel plan is een plan van een bedrijf of organisatie waarin op een zeer gedetailleerd niveau de activiteiten voor de komende tijd worden gepland.

Daarnaast worden mensen en middelen aan de activiteiten gekoppeld.

Op basis van dit operationeel plan worden vaak weer deelplannen als een personeelsplan, liquiditeitsplan en een inkoopplan ontwikkeld.

Bij bedrijven waar een soepel draaiende ICT van groot belang is zien we ook nog wel een informatieplan, een automatiseringsplan en een calamiteitenplan ter voorbereiding op storingen.
Gebruikte begrippen in operationeel plan


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
liquiditeitsplan
  ... het liquiditeitsplan is een overzicht waarin de huidige liquiditeiten en een overzicht van de binnenkort noodzakelijke betalingen en hun dekking...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer