maandag 2 februari 2015

onmiddelijke vertegenwoordiging

onmiddellijke vertegenwoordigingOnder het begrip onmiddellijke vertegenwoordiging verstaan we het verrichten van een rechtshandeling in naam van een ander (die de vertegenwoordigde wordt genoemd) door een rechtens daartoe bevoegde persoon (de zogenaamde vertegenwoordiger), waardoor de rechtsgevolgen van die handeling aan de vertegenwoordigde worden toegerekend.

Een voorbeeld hiervan is een verkoopagent.

Onmiddellijke vertegenwoordiging wordt ook wel directe vertegenwoordiging genoemd.
Gebruikte begrippen in onmiddellijke vertegenwoordiging


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rechtshandeling
  ... een rechtshandeling is elke handeling die een persoon verricht met de bedoeld om het door hem daarmede beoogde rechtsgevolg...Lees meer