maandag 2 februari 2015

nummerbinding

NummerbindingOnder nummerbinding verstaan we de koppeling van iets aan een persoon door er een nummer aan te geven.

Iemand heeft één of meer telefoonnummers.

Alleen die persoon heeft die nummers. Een telefoonnummer is niet ook aan iemand anders gegeven

Iemand heeft een bankrekeningnummer. En hij / zij heeft die rekening alleen

Of een burgerservicenummer. Dat is het meest persoonlijke nummer dat er is.
Gebruikte begrippen in nummerbinding


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankrekeningnummer
  ... Een bankrekeningnummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een rekening bij een bank...Lees meer

Begrippen waar nummerbinding in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
ge´ndividualiseerde effecten
  ... onder geïndividualiseerde effecten verstaan we effecten waarvan de bank van ieder individueel stuk dmv het stuknummer vastlegt aan welke...Lees meer
niet geïndividualiseerde effecten
  ... met niet geïndividualiseerde effecten bedoelen we effecten die niet door middel van nummerbinding aan een cliënt zijn gebonden...Lees meer
giraal geschikte effecten
  ... met de term giraal geschikte effecten bedoelt men de effecten die geschikt zijn voor afwikkeling in het giraal...Lees meer