zondag 22 februari 2015

Non inflatoire groei

Non inflatoire groeiOnder non-inflatoire groei verstaan we de productiegroei in een economie zonder dat daarbij via loon- of prijsstijging geldontwaardering optreedt.

Volgens sommige economen maakt de wereldhandel met de toegenomen communicatiemogelijkheden een scenario mogelijk dat bekend staat als het goudlokje scenario.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw waren er economen die heilig geloofden in deze economische theorie, totdat de zogenaamde internetbubble spectaculair uit elkaar spatte.
Gebruikte begrippen in non inflatoire groei


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische theorie
  ... er zijn in de loop der tijden vele economen geweest die ieder een economische theorie hebben ontwikkeld het voornaamste...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
productiegroei
  ... onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product...Lees meer
scenario
  ... een scenario is een toekomstige ontwikkeling gebaseerd op een aantal voorveronderstellingen met name van gebeurtenissen die zich in de internationale...Lees meer