woensdag 25 februari 2015

minimabeleid

MinimabeleidOnder het zogenaamde minimabeleid verstaan we het beleid van de overheid dat gericht is op ondersteuning van personen met de laagste inkomens.

Onderdelen die bij dit minimabeleid aan bod komen zijn zaken als kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, extra huursubsidie, regelingen in het kader van de bijzondere bijstand en dergelijke.
Gebruikte begrippen in minimabeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
bijzondere bijstand
  ... u heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van...Lees meer
gemeentelijke belastingen
  ... de gemeentelijke belastingen worden geïnd door de gemeente zelf in plaats van door de belastingdienst...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer