woensdag 25 februari 2015

Minderwerk

MinderwerkBij nieuwbouw kan minder werk worden verricht dan in het bestek is voorzien. Bijvoorbeeld omdat van bepaalde zaken bij nader inzien wordt afgezien.

Voor dit zogenaamde minderwerk krijgt men meestal een relatief lage of zelfs helemaal geen korting, dit in tegenstelling tot meerwerk waarbij meestal elk schroefje dubbel in rekening wordt gebracht.rk'.
Gebruikte begrippen in minderwerk


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

meerwerk
  ... bij meerwerk wordt bij nieuwbouw op verzoek van de koper extra werk verricht dan in het bestek is voorzien...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer