woensdag 25 februari 2015

Minderjarige

MinderjarigeEen minderjarige is iemand die nog geen 18 jaar is, ongehuwd is en niet gehuwd geweest is.

In het algemeen is de minderjarige wettelijk onbekwaam om rechtshandelingen te verrichten.
Gebruikte begrippen in minderjarige


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar minderjarige in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


handlichting
  ... handlichting is een beschikking door de kantonrechter ten gevolge waarvan de handelingsonbekwaamheid van een minderjarige voor bepaalde nauwkeurig omschreven rechtshandelingen...Lees meer
voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer