woensdag 25 februari 2015

milieujaarverslag

MilieujaarverslagIn het milieujaarverslag doen ondernemingen een poging om de invloed op het milieu te becijferen.

Met ingang van 2000 is publicatie van het groene jaarverslag voor ondernemingen onder bepaalde wettelijke voorwaarden verplicht gesteld.

Het is vooral bedoeld voor creatieve geesten om zich eens lekker op uit te leven en is verder puur nattevinger werk.
Gebruikte begrippen in milieujaarverslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

jaarverslag
  ... onder het jaarverslag van een onderneming verstaan we het jaarlijks door het bestuur volgens de wet te verschaffen schriftelijk verslag...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer