woensdag 25 februari 2015

milieubeleid

MilieubeleidOnder het milieubeleid van de overheid verstaan we het beleid dat tot doel heeft om de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.

De overheid wil dit bereiken met allerlei regels en vergunningen en daarnaast door verschillende milieuheffingen.

Omdat het bij uitstek een politiek onderwerp is waar nogal verschillend over wordt gedacht zijn de diverse regelingen vaak niet al te consistent en veranderen gelijk op met de politieke kleur van de regering.
Gebruikte begrippen in milieubeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar milieubeleid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

milieucompensatie
  ... onder milieu compensatie verstaan we een vorm van milieubeleid waarbij mensen die schade hebben geleden door milieuoverlast schadeloos worden...Lees meer