woensdag 18 februari 2015

macroaanbod

MacroaanbodHet macroaanbod is het aanbod dat alle producenten bij elkaar aan willen gaan bieden bij een bepaald prijsniveau. Bekend is de macroaanbodlijn. In de grafiek is verticaal de prijs uitgezet en horizontaal de geproduceerde hoeveelheid.


macro-aanbod

In het begin van de grafiek (gebied a->b) is er voldoende productiecapaciteit. De omvang kan rustig groeien terwijl er nauwelijks effect is op de prijzen.

In het gebied b-> moet er geínvesteerd worden om nog verdere productie mogelijk te maken en gaan de prijzen stijgen. In punt c is de maximale productiecapaciteit bereikt.

Elke poging om meer te produceren heef dan slechts prijsstijging tot gevolg.