zondag 22 februari 2015

Macaroni defense

Macaroni defenseEen zogenaamde Macaroni defense is één van de middelen die door bedrijven gebruikt wordt om zich te verdedigen tegen ongewenste vijandige overnames.

Er worden obligaties uitgegeven die in het geval van een overname een aanzienlijk hogere inlossingswaarde hebben dan normaal.

Deze obligaties groeien als het ware. Dit "uitzetten" van de waarde kan worden vergeleken met het uitzetten van macaroni wanneer het wordt gekookt, en vandaar de naam.
Gebruikte begrippen in macaronidefense


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
overname
  ... overmoedigheid is misschien wel een van de belangrijkste obstakels voor beleggers om succes te hebben...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer