zondag 22 februari 2015

luxegoederen

luxegoederenEen luxe goed is formeel volgens de economie een goed met een inkomenselasticiteit groter dan 1. Hierbij houdt het begrip 'luxe' geen waardering in. De economie onthoudt zich van het uitspreken van een waardeoordeel over behoeften van mensen.

Het is een goed dat de mens best kan missen. Het onderrscheid tussen een noodzakelijk en een luxe goed is niet scherp te maken en hangt sterk van de persoonlijke omstandigheden zoals inkomen, status, woonomgeving en dergelijke af. Is biefstuk een noodzakelijk of luxe goed?
Gebruikte begrippen in luxe goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer

Begrippen waar luxe goederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

budgetelasticiteit van de vraag
  ... de budgetelasticiteit van de vraag laat zien met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid van een product verandert...Lees meer