woensdag 18 februari 2015

Lagere overheid

Lagere overheidDe Lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale overheid.

Ook een deel van de overheid dat haar eigen huishouding mag regelen.

Voorbeelden van een lagere overheid zijn: provincie, gemeente, gewest, waterschap.
Gebruikte begrippen in lagere overheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
huishouding
  ... in de economie is een huishouding wat breder dan het begrip dat we gevoelsmatig voor ogen hebben...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar lagere overheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderhandse lening
  ... een onderhandse lening is een lening met een vaste looptijd van doorgaans zeer grote omvang die niet via een...Lees meer
nutsbedrijf
  ... een nutsbedrijf of ook wel gemeenschapsbedrijf is een bedrijf dat is opgericht om te voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften zonder...Lees meer
semi overheid
  ... de zogenaamde semi overheid is de benaming in het spraakgebruik voor de zogeheten semicollectieve sector...Lees meer
industrieel kasgeld
  ... onder industrieel kasgeld verstaan we een kasgeldlening die verstrekt wordt aan de private sector grote ondernemingen hypotheekbanken en pensioenfondsen...Lees meer
near money
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd het betreft bij near money beleggingsvormen die zeer snel in contant geld zijn...Lees meer
schiergeld
  ... near money wordt soms ook schiergeld genoemd .Onder schiergeld verstaan we waardepapieren anders dan geld die wel snel in geld om te zetten zijn...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
kasgeld lagere overheid
  ... het zogenaamde kasgeld lagere overheid bestaat uit vaste voorschotten tegen schuldbekentenis met een looptijd van in de regel...Lees meer
kasgeldlimiet
  ... de kasgeldlimiet is een voor de lagere overheid zoals provincies gemeenten en waterschappen gehanteerde financieringsnorm bij de kasgeldlimiet wordt een maximum...Lees meer