zondag 15 februari 2015

kostenplaats

KostenplaatsOnder een kostenplaats verstaan we een afdeling of andere eenheid binnen een bedrijf waar daadwerkelijk iets wordt geproduceerd of waar een dienst wordt verricht.

Binnen de boekhouding boeken we kosten dan op deze kostenplaats om zicht te krijgen op de daadwerkelijke kosten die met de productie gemoeid zijn.
Gebruikte begrippen in kostenplaats


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
boekhouding
  ... de boekhouding is het volgens een bepaalde gestandaardiseerde administratieve methode vastleggen van gebeurtenissen binnen een bedrijf voor zover die in...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer