zondag 15 februari 2015

kostenopslag

KostenopslagDe term kostenopslag komt uit de wereld van de pensioenen en verzekeringen. Het zijn de kosten die de verzekeraar in rekening gaat brengen bij het afsluiten van een pensioenverzekering.

Voorbeelden van een dergelijke kostenopslag zijn de provisie voor de tussenpersoon, annuleringskosten en dergelijke.
Gebruikte begrippen in kostenopslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

annuleringskosten
  ... De annuleringskosten zijn de kosten die sommige geldverstrekkers aan u in rekening brengen als een hypotheek niet doorgaat nadat de...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer