zondag 15 februari 2015

Kosteninflatie

KosteninflatieKosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren . Kosteninflatie wordt ook wel "cost push" genoemd;

Denk bij de veroorzakers van deze vorm van inflatie aan energie, lonen , milieuheffingen, duurdere invoer van grondstoffen en dergelijke.
Gebruikte begrippen in kosteninflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
prijsinflatie
  ... prijsinflatie is een vorm van inflatie waarbij niet alleen de geldstroom groter is geworden maar waarbij ook het prijspeil is...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar kosteninflatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
prijsinflatie
  ... prijsinflatie is een vorm van inflatie waarbij niet alleen de geldstroom groter is geworden maar waarbij ook het prijspeil is...Lees meer