zondag 15 februari 2015

kostencentrum

KostencentrumOnder een kostencentrum verstaan we een eenheid in een organisatie, bijvoorbeeld een afdeling of een bepaald project waar kosten op geboekt worden.

Dit kostencentrum geeft later informatie over de verdeling van de kosten binnen de organisatie waardoor bijsturen beter tot de mogelijkheden gaat behoren.
Gebruikte begrippen in kostencentrum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer