zondag 15 februari 2015

kostenbudgettering

kostenbudgetteringOnder de kostenbudgettering verstaan we het bepalen van de grenzen aan de maximale uitgaven die een bedrijf mag doen.

Kostenbudgettering wordt over een bepaalde periode vooruit gedaan, bijvoorbeeld voor het komende jaar.


Deze grenzen worden dan meestal gebaseerd op een liquiditeitenplan.