zondag 15 februari 2015

Kosten koper

Kosten koperAls de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) staat dan zijn de wettelijke kosten voor de aankoop niet inbegrepen in de koopsom maar voor rekening van de koper.

Onder kosten koper vallen ondermeer de overdrachtsbelasting, de kadastrale rechten en de notariskosten.

De meeste bestaande huizen worden "kosten koper" verkocht. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de koper.

Bij nieuwbouw zijn veel kosten niet van toepassing en deze worden dan ook zogenaamd "vrij op naam" verkocht.
Gebruikte begrippen in kosten koper


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

koopsom
  ... de term koopsom is afkomstig uit de pensioenwereld van een koopsom is sprake als u eenmalig een bedrag betaalt aan...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
overdrachtsbelasting
  ... de overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken...Lees meer
vraagprijs
  ... de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer