zondag 15 februari 2015

Kosten gecorrigeerde performance

Kosten gecorrigeerde performanceBij het berekenen van een voor kosten gecorrigeerde performance worden de kosten die in rekening worden gebracht die bij de aankoop van een beleggingsfonds afgetrokken van het rendement om een vergelijking meer zinvol te maken.
Gebruikte begrippen in kostengecorrigeerde performance


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer