zondag 22 februari 2015

indemniteitswet

indemniteitswetDe indemniteitswet regelt een door het parlement alsnog goedgekeurde uitgave die in eerdere instantie door de rekenkamer als onrechtmatig is beoordeeld