woensdag 18 februari 2015

Herstelboeking

HerstelboekingOnder een herstelboeking verstaan we het terugboeken van een foutieve mutatie op een bankrekening of vroegere postgirorekening.

De noodzaak van een herstelboeking doet zich voor als een dergelijke rekening ten onrechte is gedebiteerd of gecrediteerd.
Gebruikte begrippen in herstelboeking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
mutatie
  ... een mutatie is in de contaxt van dit weblog een wijziging in de financiële verhouding tussen een bank en een...Lees meer