woensdag 18 februari 2015

Herkapitalisatie

HerkapitalisatieOnder herkapitalisatie verstaan we de wijziging van de kapitaalstructuur van een onderneming door omzetting van reserves in aandelenkapitaal door uitgifte van, inkoop van of afschrijving op aandelen.
Gebruikte begrippen in herkapitalisatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
kapitaalstructuur
  ... onder kapitaalstructuur verstaan we de manier waarop een bedrijf haar vermogen heeft samengesteld ook de omvang van de verschillende posten...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer