woensdag 18 februari 2015

handelingsbevoegdheid

HandelingsbevoegdheidOnder de handelingsbevoegdheid verstaan we de wettelijke bevoegdheid om bepaalde rechtshandelingen zelfstandig te kunnen verrichten dus zodanig dat deze zonder verdere handtekeningen ook rechtsgeldig zijn.

Vertalingen van handelingsbevoegdheid

Engels: legal capacity   

Gebruikte begrippen in handelingsbevoegdheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


Begrippen waar handelingsbevoegdheid in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer