donderdag 26 februari 2015

geldmarktpartijen

Geldmarktpartijengeldmarktpartijen is een verzamelnaam voor de partijen die transacties op de geldmarkt afsluiten.

Voorbeelden van dergelijke geldmarktpartijen zijn banken, wisselmakelaars, zowel lagere als hogere overheden , grote particuliere pensioenfondsen en zelfs enkele zeer grote ondernemingen die tekorten of overschotten aan korte termijn middelen hebben.

In het Engels noemen we de geldmarktpartijen money market participants.
Gebruikte begrippen in geldmarktpartijen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer

Begrippen waar geldmarktpartijen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
geldmarkt transactie
  ... elke transactie die geldmarktpartijen onderling verrichten wordt een geldmarkttransactie genoemd bij deze geldmarkttransactie wordt verder volledig in het midden gelaten of...Lees meer